Bedroommood


Vilnius /   2019-2020

LT

Kolaboravomės su Bedroommood patalynės gamintojais, kad sukurtume jiems jų pirmąjį patalynės raštą jų gaminamai perkelio patalynei. Perkelis – gan traški, architektūriška medžiaga, tad jai kūrėme griežtą, architektūrišką ir kartu nesenstantį langelių raštą. Tai buvo įdomi patirtis, kadangi kuriant interjero erdves namų tekstilės vaidmuo labai svarbus. Tad buvo įdomu kurti ir šią interjero detalę, kuri bus naudojama įvairiuose kontekstuose. Nuoroda į pokalbį su Bedroommood įkūrėja Jurgita: https://bedroommood.com/blog/Studio-SAND

EN

We collaborated with Bedroommood bedding brand in order to help them create their first bedding pattern for their percale bedding. Percale is a crisp, architectural material, therefore it required a stricter, architectural, and also timeless window pattern. This was an interesting experience, because home textile plays an important role in any interior. Therefore, it was rewarding to contribute to the creation of this interior detail, which will be used in various contexts. Here is a link to our conversation with Bedroommood founder Jurgita: https://bedroommood.com/blog/Studio-SAND
Mark