Contour_Art Vilnius


Litexpo /  2020 

LT
Contour Art Gallery paprašė pagalbos kuriant jų stendo dizainą Art Vilnius 2020 parodai. Jų stende buvo eksponuojami Eglės Ridikaitės, Raimondo Gailiūno, Dainiaus Trumpio, Žygimanto Augustino bei Laisvydės Šalčiūtės darbai. Contour Art Gallery neturi savų patalpų, tad parodas organizuoja vis kitoje vietoje. Kuriant šį stendą, svarbiausia buvo, kad stendo dizainas būtų tik fonas, o visas dėmesys – skirtas darbams, kartu išlaikant ir galerijos braižą. Pasirinkome vieną iš galerijos spalvų – rožinę, kaip akcentinę stendo spalvą, o visos kitos detalės liejosi su fonu – centre stovėjo veidrodinis kubas, atspindintis darbus, likę baldai (paskolinti INDI) susiliejo su grindimis.

EN
Contour Art Gallery approached us with a request to help create their pavilion design for Art Vilnius 2020 exhibition. Their pavilion exhibited the works of Eglė Ridikaitė, Raimondas Gailiūnas, Dainius Trumpis, Žygimantas Augustinas and Laisvydė Šalčiūtė. Contour Art Gallery does not own its permanent space, therefore their exhibitions take places in different locations. The main aim, when creating this exhibition design, was to make sure it falls into the background, and the main attention is directed towards the art works, whilst in keeping with the gallery brand. We chose one of the brand colours – pink, for the external wall, whilst all other details were becoming part of the background – including glass cube in the centre, which reflected the works, the furniture (borrowed from INDI) matched the floor.
Mark