Tolminkiemio gimnazija


Konkursas / 2019 

LT
Siūlomos mokyklos sklypas yra Naujojoje Pilaitės dalyje, kuri pasižymi XX a. pabaigos surenkamų monolitinių konstrukcijų tipo daugiabučių architektūra su aiškiai išreikštu kvartaliniu planavimu. Formuluojant naujos mokyklos koncepciją ir atsiradimo esamoje urbanistinėje struktūroje principus visų pirma buvo atsispiriama nuo orientacijos į saulę. Turint omenyje natūralaus apšvietimo ir insoliacijos svarbą mokymo įstaigose buvo ieškoma sprendimų, kurie optimaliai išnaudotų saulės aspektą dienos raidoje ir vengtų vienpusiškos (ypač šiaurinės) orientacijos. Stengtasi pastatą orientuoti taip, kad klasės maksimaliai išnaudotų Rytų, Pietų ir Pietvakarių saulę. Pasirinkta ilga, „prastumto“ stačiakampio pastato forma, kuri išskaidyta aplinkai proporciškai atliepiančiais tūriniais elementais, projekte toliau vadinamais „namukais“. Dangaus skliautu keliaujanti saulė dėl pastato išsilenkimo maksimaliai pasiekia ir išsilaiko klasėse svarbiausiu mokymuisi skirtu dienos tarpsiu: nuo Rytų iki Pietų. „Prastumti“ tūriai, kuriantys laiptuotą fasado kontūrą, daugumoje turi galimybę turėti dvipusį pasaulio krypčių aspektą.

EN
The proposed competition school site is in Vilnius, Naujoji Pilaitė suburb, which is characterized by monolithic end of XX century block construction housing, planned following a grid system. The key principle, when creating the concept of the proposed school building, was the orientation and natural daylight. Due to the importance of natural light and insulation in educational buildings, we sought solutions that would optimize the sunlight and would avoid single aspect, and especially north facing, spaces. Therefore, the building was shaped seeking to maximize southern, eastern and western sun. The chosen layout was long, formed by a row of slightly stepped rectangular units, named ‘houses’. Due to the shape of these shifted ‘houses’ natural, predominantly eastern and southern, sunlight is maximized within each unit during the most important school hours. The stepped shape of the building allows dual aspect light within most of the spaces.

Mark